Rekrytering

Rekrytering är den process där ett företag eftersöker, attraherar och slutligen anställer en person till sin verksamhet. Det här kan ske av företaget själva, till exempel med hjälp från HR-personal, eller genom ett rekryteringsföretag. Rekryteringsföretag är idag ett allt mer populärt sätt att hitta och anställa rätt kompetens på, men det är fortfarande ett relativt nytt fenomen. Först år 1993 blev det lagligt i Sverige att hyra ut personal.

Rekryteringsprocessen och dess moment

Rekrytering kan låta som en kort och enkel process, men så är ofta inte fallet. Faktum är att längre och noggrannare genomförda rekryteringsprocesser ofta lönar sig i längden, då chansen att hitta “rätt” kompetens ökar med detta. Processen bör därför börja med en behovsanalys och kompetensprofil. Vad är företaget ute efter för specifika kunskaper, egenskaper och kompetenser? Vilka behövs för att företaget ska utvecklas och gå i rätt riktning? Först när detta är noggrant analyserat kan formuleringen av själva jobbannonsen skapas. Efter det kommer ansökningar in, och arbetet med att sålla bland de olika kandidaterna sätter igång.

Ta hjälp av rekryteringsföretag

Idag kan man ta hjälp av rekryteringsföretag för att få hjälp med rekryteringsprocessen från början till slut. Om det är ett rekryteringsföretag som sköter det mesta av arbetet kommer svaren på annonserna in till dem först, och utifrån en kravprofil kan de göra ett första urval av passande kandidater för tjänsten. För det mesta sker detta dels via CV men också via kortare intervjuer med några kandidater. När några kandidater som passar in på kravprofilen har valts ut av rekryteringsföretaget är det dags för företaget som söker arbetskraften att skapa sig en uppfattning om de olika kandidaterna. Fördelen med att ha anlitat ett rekryteringsföretag för att hjälpa till med detta är att rekryteringsföretaget i det här läget alltså redan har sållat bort majoriteten av de ansökande, vilket underlättar det fortsatta arbetet.

TNG är ett rekryteringsföretag med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. TNG jobbar med fördomsfri rekrytering och bemanning på uppdrag av företag som söker nya medarbetare.